Algbehandling

Hur Grön Fri Fungerar

Grön Fri är en kemikalie som ofta används för att avlägsna mossa, alger och andra organiska beläggningar från ytor som tak, fasader och stenläggningar. Denna guide ger en översikt över hur Grön Fri fungerar och de steg som vanligtvis tas för att säkerställa effektiv rengöring. **1. Identifiering av Beläggningar: Innan Grön Fri tillämpas är det

Hur Grön Fri Fungerar Läs mer »